danismanlik

Danışmanlığı Ciddiye Alıyoruz

Müşterilerimize üç koldan verdiğimiz danışmanlık hizmeti ile onları başarıya götürmek ve bu başarıda bir payımızın olması, ASTCOM Bilişim’in misyonlarından biridir. ASTCOM Bilişim ürünlerinden faydalanan veya başka ürünleri tercih etmiş olan fakat bizim danışmanlık hizmetimizi almak isteyecek tüm müşterilerimize, bilgi teknolojilerini iş prensipleri ve amaçları doğrultusunda en iyi şekilde kullanmaları konusunda danışmanlık sağlamaktayız.

Danışmanlık profesyonel bir sorumluluk duygusuyla beslenmelidir

Zira danışmanlık bizim için yol göstermenin ötesinde, bilişim danışmanlığı ve bizzat bilişim sektörüne belli bir standart getirmek, çıtayı hep yüksek tutmak ve müşterilerin sektörlerinde güçlü ve etkin bir yönetimle yer almalarına yardım etmektedir.

ASTCOM Bilişim’in Danışmanlık Hizmetleri Kurumsal Verimliliğinizi Artıracak

Yerel ve uluslararası ticaretin ve dolayısıyla ekonominin neredeyse her gün değişen şartlarına sizi hazırlamak, bu anlamda şirketinizde verimlilik problemleri yaratan sorunları sizinle birlikte tespit ederek, doğrudan soruna yönelik ve en akılcı çözümleri size sunmak bizim görevimizdir. ASTCOM Bilişim’in uzman ekibi olarak bizler, yalnızca bilişim ve iletişim konusundaki aksaklıklar konusunda değil, aynı zamanda yönetim altyapınızdaki sorunlar için de size etkin çözümler getirmeye donanımlıyız ve hazırız.

ASTCOM Bilişim’in Danışmanlık Hizmeti Hangi Prensiplere Göre İşler?
• Önce şirket yapınız ve ihtiyaçlarınız, uzman ekibimiz tarafından analiz edilir.
• Yapılması gereken işlerin ve organizasyonel süreç iyileştirmelerinin listesi çıkartılır.
• Çıkartılan listenin öğeleri önceliklerinize ve maliyet katkılarına göre sıralanır.
• Önerilen iyileştirmeler raporlandırılıp müşterinin, yani sizin yönetim biriminize sunulur.
• Raporlama faaliyetinin ardından gelecek olan 15 günlük koordinasyon toplantılarında, işleyişin kontrol edildiği esnada gözlemlenen sıkıntıların çözümü için çözüm önerileri getirilir.
• Danışmanlık hizmeti interaktif bir şekilde (yani müşteriye para kazandırdığı sürece) devam eder.
* Yalnızca danışmanlık hizmetinin yetersiz kalması durumunda, ek olarak projenin yürütülmesi ve yönetimi sorumluluğu da ASTCOM Bilişim’ce üstlenilebilir. Bu durumda:

ASTCOM Bilişim’in Danışmanlık ve Proje Yönetim Hizmeti Hangi Prensiplere göre İşler?
• Önce şirket yapınız ve ihtiyaçlarınız, uzman ekibimiz tarafından analiz edilir.
• Yapılması gereken işlerin ve organizasyonel süreç iyileştirmelerinin listesi çıkartılır.
• Çıkartılan listenin öğeleri önceliklerinize ve maliyet katkılarına göre sıralanır.
• Önerilen iyileştirmeler projelendirilir.
• Proje, bütçesi doğrultusunda etaplandırılır ve takvimlendirilir.
• ASTCOM Bilişim tarafından atanacak olan Proje Koordinatörü müşteri tarafından belirlenen dış kaynakları kullanarak projeyi koordine eder ve yönetir.
• Her aşamada test edilecek olan işler, nihai test aşamasına gelindiğinde Proje Koordinatörü’ne teslim edilir.
• Tüm aşamalar tamamlandıktan sonra kurulacak olan yapı, bir kez daha analiz edilir.
• Danışmanlık ve proje yönetimi hizmetleri interaktif bir şekilde (ve müşteriye para kazandırdığı sürece) devam eder.
Bazı durumlarda müşteri parça parça hizmet yerine, tam kapsamlı, anahtar teslim çözümler arayışında ve/veya ihtiyacında olabilir. Böyle bir yapılandırma çerçevesinde sunulan anahtar teslim hizmet şöyledir:

ASTCOM Bilişim’in Danışmanlık, Proje Yönetim ve Proje Uygulama Hizmeti Hangi Prensiplere göre İşler?
• Önce şirket yapınız ve ihtiyaçlarınız, uzman ekibimiz tarafından analiz edilir.
• Yapılması gereken işlerin ve organizasyonel süreç iyileştirmelerinin listesi çıkartılır.
• Çıkartılan listenin öğeleri önceliklerinize ve maliyet katkılarına göre sıralanır.
• Önerilen iyileştirmeler projelendirilir.
• Proje, bütçesi doğrultusunda etaplandırılır ve takvimlendirilir.
• Proje uygulama bedeli için teklif hazırlanıp, müşteriye sunulur.
• EMİT Bilişim tarafından projeyi yönetmek üzere atanan Proje Koordinatörü,
• Her aşamada test edilecek olan işler, nihai test aşamasına gelindiğinde Proje Koordinatörü’ne teslim edilir.
• Tüm aşamalar tamamlandıktan sonra kurulacak olan yapı, bir kez daha analiz edilir.
• Danışmanlık, proje yönetimi ve proje uygulama hizmetleri interaktif bir şekilde (yani müşteriye para kazandırdığı sürece) devam eder.