• Yazılımda Etkin Proje Ve Takım Yönetimi
• Yazılım Projelerinde İş Analizi Ve Modelleme
• Yazılımda Proje, Ekip Ve Güvenlik Yönetimi
• Yazılım Projeleri Yönetimi Ve Yazılım Güvenliği
• Yazılım Projeleri Yönetimi Ve Yüksek Performanslı Takımlar Oluşturmak
• Yazılım Projelerinde Kalite Yönetimi Ve Kaızen Felsefesi
• Örneklerle Yazılım Projeleri Yönetimi
• 21.Yy. Yönetim Şekli: Projelerle Yönetim Ve Çevik Yaklaşımlar
• Çevik (Agıle) Yazılım Geliştirme Yaklaşımları
• Proje Yönetimi Workshop
• AB ve Kalkınma Ajanslarına Proje Hazırlama Eğitimi
• ERP Proje Yönetimi ve Satın Alma Süreci
• Sunum Becerileri ve Müşteri Odaklı Sunum Hazırlama
• Müşteri Odaklı Sunum Hazırlama ve Powerpoint İpuçları
• Etkili Sunum Hazırlamada Teknolojiyi Kullanma
• Bilişim Sözleşmeleri Yönetimi
• Bilişim Sektöründe Sözleşme Yönetimi – Workshop
• Yazılım Sözleşmeleri Yönetimi
• Proje Yönetiminde Liderlik ve Takım Yönetimi
• Kurumsal Bilgi Güvenliği; Politika, Strateji Ve Uygulamalar
• ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi
• Bilgi Güvenliği ve Yönetimi
• ISO27001 Bilgi Güvenliği